Plannen in het cliëntdossier

De cliëntplannen

De plannen die in samenspraak met de cliënten worden gemaakt zijn vastgelegd in het cliëntdossier 'Jouw Omgeving'. Dit online platform biedt de cliënten, maar ook de ouders/verwanten en de medewerkers de mogelijkheid te werken aan het plan waar en wanneer ze maar willen. Hiermee streeft Reik naar optimale eigen regie van de cliënt. Het platform is zo ingericht dat cliënten zelf bepalen wie bijvoorbeeld met ze meekijkt in hun plan en de vorderingen die ze maken.

Risico’s in kaart

Bij de start van zorg maken we samen met de cliënt een risico-inventarisatie op een aantal thema’s. Daar waar sprake is van een verhoogd risico wordt dit, in overleg met de cliënt, opgenomen in het plan van de cliënt, zodat afgesproken kan worden hoe het risico verkleind kan worden. 

Medezeggenschap

Meepraten, meedenken en adviseren. Voor Reik is de inbreng van cliënten en hun verwanten van grote waarde. Deze worden vertegenwoordigd in de cliëntenraad Reik, bestaande uit een deelraad cliënten en ouders/verwanten.

Deze raad is er voor en met mensen die zorg ontvangen van Reik. De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. Hiermee hebben zij invloed op het beleid en de gang van zaken bij Reik.

Bovendien krijgt de directeur van Reik via de medezeggenschapsraden belangrijke informatie van de cliënten en hun vertegenwoordigers. Dit helpt hen bij het ontwikkelen, uitvoeren en bijsturen van het beleid.

De beide raden vergaderen afzonderlijk van elkaar elke maand waarvan 2 keer per jaar gezamenlijk. De deelraad cliënten krijgen ondersteuning van een coach en de deelraad ouders/verwanten hebben ondersteuning van een ambtelijk secretaris