Gezamenlijk verbeteren

Wij spreken met cliƫnten, familie van cliƫnten, medewerkers en vrijwilligers over wat goed gaat en wat beter kan. We noemen dit het 'Goede Gesprek'.

In het “Goede Gesprek” bespreken we wat goed gaat en wat beter kan. We maken gezamenlijk afspraken over verbeteringen. Deze informatie gebruiken we voor de ontwikkeling van het jaarplan. Bij een volgend gesprek, gaan we na hoe het staat met de afgesproken verbeteringen. Ook staan we opnieuw stil bij de vraag: wat gaat goed en wat kan beter?

Evaluatie van het “Goede Gesprek”

In de zomer van 2019 is het “Goede Gesprek” geëvalueerd. Er is afgesproken dat we doorgaan met het “Goede Gesprek”. Een verandering is dat leidinggevenden geen apart formulier meer invullen bij het “Goede Gesprek”. Verbeteracties zet men direct in gang of neemt men op in het jaarplan

In 2020 start teamreflecties

In de evaluatie van het “Goede Gesprek” is daarnaast afgesproken dat leidinggevenden in 2020 minimaal één keer een teamreflectie met medewerkers doen. Dit wordt ook opgenomen in het veranderthema ‘continu verbeteren’. Er worden tools ontwikkeld om de leidinggevenden te ondersteunen bij het organiseren van een goede teamreflectie.’

De volgende onderwerpen worden dan besproken:

  • Het proces rondom de cliënt
  • De kwaliteit van de relatie tussen cliënt en medewerkers
  • Borging van veiligheid
  • Wat hebben wij als team nodig om ons werk goed te kunnen doen

Het doel van teamreflectie is om de kwaliteit en veiligheid van zorg te verbeteren. Voor de verbeteracties uit de teamreflectie geldt ook dat deze direct in gang worden gezet of opgenomen worden in het jaarplan.