Wij werken samen met andere organisaties

Reik werkt, naast de onderdelen van Alliade, samen met aantal andere organisaties. Daarnaast is er veel dialoog en overleg met verwijzers, zoals gemeenten en gecertificeerde instellingen. Dit bevordert onder andere de samenwerking in de zorgketen en het delen van kennis.

Reik werkt samen met:

 • De Vereniging van Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC),
 • JeugdFACT Friesland,
 • JeugdFACT Groningen,
 • Spoed voor Jeugd Friesland en Groningen,
 • Consortium hoog specialistische jeugdzorg,
 • Woodbrookers,
 • Associatie voor Jeugd,
 • Nederlands JeugdInstituut(NJI),
 • Noordelijk Platform GehandicaptenZorg (NPGZ),
 • Korte Ambulante Ondersteuning Friesland (KAO Friesland).

Op vakgebied (bijvoorbeeld kwaliteit) en op inhoud (bijvoorbeeld autisme) neemt Reik deel aan diverse netwerken. 

Externe visitatie

Donderdag 4 april 2019 kreeg Reik bezoek van cliƫnten, verwanten, begeleiders, leidinggevenden en de bestuurders van de zorgorganisaties Careander en de Parabool. Ook was iemand van het Zorgkantoor Friesland en van het LFB (belangenorganisatie) aanwezig.

Deze dag stond in het teken van reflecteren op kwaliteit en de verbeteracties zoals beschreven in het kwaliteitsverslag van Reik. Maar vooral om bij elkaar in de keuken te kijken en zo samen onze kwaliteit van zorg te verbeteren.
Een aantal deelnemers ging een kijkje nemen bij de Trekker om daar in gesprek te gaan met een aantal begeleiders. 
De overige deelnemers namen deel aan interactieve thematafels. Daar werden de volgende onderwerpen besproken:  

 • 'Ik doe mee aan de samenleving'
 • Medezeggenschap
 • 'Het goede gesprek'
 • Het kwaliteitsverslag

Tijdens deze dag zijn een aantal onderwerpen genoemd waar de organisatie op kan verbeteren, voorbeelden hiervan zijn daginvulling van cliënten, bewustwording van rol van vertrouwenspersoon en de toegankelijkheid van het kwaliteitsverslag. 
Hiermee zijn we in 2019 aan de slag gegaan