Klachten

Wij willen leren van de klachten die wij ontvangen.

Klachten worden in eerste instantie opgelost daar waar zij hebben plaatsgevonden. Klachten worden gemeld bij de leidinggevende van de locatie. Wanneer de klachten niet met de leidinggevende kunnen worden opgelost komt de klachtenadviseur in beeld.

Bij Reik monitoren we het aantal klachten en de aard van de klachten in viermaandelijkse rapportages. Verbeteringen ten aanzien van deze klachten worden op locatieniveau opgepakt door de leidinggevenden.

Cijfers van 2019
In 2019 zijn er 23 klachten binnen gekomen bij de klachtenadviseur. (2018:13).  

Soort informatie/communicatie bejegening afspraken/verwachtingen financiën
aantal 9 9 4 1

In 2018 kwamen er tevens klachten binnen over overlast en huisvesting. Die zien we in 2019 niet terug.

Afhandeling van de klachten:
Van de 23 klachten is er 1 nog in behandeling. 14 klachten zijn naar tevredenheid afgehandeld en 8 klachten deels naar tevredenheid.