Ongewenste gebeurtenissen

Wij vinden het belangrijk om te leren van zaken die niet goed zijn gegaan. Daarom hebben we afgesproken dat alle medewerkers ongewenste gebeurtenissen melden.

De gebeurtenissen bespreken we op locatie en er wordt elke vier maanden een rapport gemaakt voor heel Reik. We doen dit om te leren en te verbeteren.

In enkele gevallen wordt een intern onderzoek uitgevoerd. Dit gebeurt bij incidenten waarbij er sprake is van schade en/of letsel. Bij een intern onderzoek kijken onafhankelijke onderzoekers  naar wat er is gebeurd en hoe dit in het vervolg voorkomen kan worden.

Cijfers van 2019
Er zijn in 2019 in totaal 1393 registraties gedaan. (in 2018 was dit 1282, in 2017: 2022).

Wat zien we:
Agressiemeldingen:
571 (= 40.9% van het totaal aantal meldingen, is vergelijkbaar met vorig jaar 40.3%)

  2019 2018 2017
totaal 571 517 809
fysiek 238 204 361
verbaal 333 313 448

Medicatiemeldingen:
268 (= 19.23% van het totaal aantal meldingen, lichte stijging t.o.v 2018)

  2019 2018 2017
totaal 268 224 337
fout medewerker 89 70 112
fout cliënt/derden 179 154 225

Weglopen:
141 (=10.1% van het totaal aantal meldingen, was in 2018: 20.9 %)

  2019 2018 2017
totaal 141 264 211

Middelengebruik:

139 (=9.9% van het totaal aantal meldingen. Was in 2018: 6.5%)
  2019 2018
totaal 139 84
experimenteel 34 31
problematisch 105 53

Welke trends zijn gesignaleerd?

  • Er is sprake van een relatief hoog aantal agressiemeldingen. Hierbij gaat het in meer dan de helft van de meldingen om verbale agressie
  • Een lichte stijging van het aantal medicatiefouten heeft zich t.o.v. 2018 voor gedaan
  • Het aantal meldingen middelengebruik is t.o.v. 2018 gestegen met ruim 3.5%.
  • Het aantal meldingen weglopen is gedaald met 10%.