Registratie Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is hét beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Met een SKJ-registratie laat je aan jeugdigen, ouders en opdrachtgevers zien dat je ervaring, kennis en vaardigheden hebt om goede hulp te bieden in complexe situaties. Ook laat je hiermee zien dat je continu werkt aan je vakbekwaamheid en investeert in de kwaliteit van je vak 
De toegevoegde waarde van de SKJ registratie is dat je als professional in de jeugdzorg je continu laat bijscholen. Zo kun je verantwoordelijkheid nemen voor je eigen ontwikkeling als professional en invulling geven aan jouw rol en bijdrage als het gaat om de veranderingen in de jeugdzorg. SKJ geeft ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling en intervisie met collega’s. 
Reik onderschrijft hiermee het belang van blijvend investeren in de vakbekwaamheid van professionals in de zorg voor jeugd en gezin. 
Het is belangrijk om het aantal SKJ geregistreerde medewerkers binnen Reik te vergroten. 
Een projectgroep is hiermee aan de slag gegaan en heeft in 2019 een aantal acties uitgevoerd. 
  • De medewerkers van Reik met een SKJ-registratie zijn geïnventariseerd. 
  • De personeelsdossiers van de medewerkers van Reik zijn onderzocht en diploma’s geïnventariseerd. 
  • Daar waar nodig zijn de personeelsdossiers aangevuld met ontbrekende diploma’s.

Kijkje naar 2020

In 2020 wordt een deel van de medewerkers van de jeugdwet-locaties van Reik in de gelegenheid gesteld om een evc-traject te doorlopen. EVC staat voor Erkenning van eerder Verworven Competenties. Dit betekent dat wat je geleerd hebt op school, in je werk of privé wordt beoordeeld en erkend. EVC maakt zichtbaar welke kennis, inzichten en ervaringen je hebt opgedaan. Daartoe wordt op een gestructureerde wijze, samen met jou, informatie verzameld. Het resultaat wordt vastgelegd in een Ervaringscertificaat. Met het certificaat toon je jouw kennis en kunde aan Wanneer deze medewerkers dit succesvol doorlopen kunnen zij benoemd worden in de nieuwe functie voor SKJ-geregistreerde medewerker.