Scholingen

Onze medewerkers zijn de basis van onze hulpverlening. Daarom willen we blijven investeren in kennis en kunde van onze medewerkers..

We willen dat onze medewerkers vakinhoudelijk op de hoogte blijven en hun kennis, vaardigheden en/of gedrag verder kunnen ontwikkelen. Er is om die reden actie ondernomen om protocollen en richtlijnen cyclisch te bespreken in de teams om op deze manier de inhoudelijke kennis op peil te krijgenhouden.

Alliade beschikt over het kennis- en leerplein ‘Kennr’. Hier kunnen medewerkers informatie vinden over diverse onderwerpen, informatie delen via communities, zich inschrijven voor activiteiten zoals opleidingen, training of kenniscafé’s. Tijdens de interne audits is geconstateerd dat de medewerkers vinden dat hier nog wel verbetering kan plaatsvinden. De aangeboden activiteiten sluiten onvoldoende aan bij de wensen van de medewerkers.

Scholingen in 2019

Bij Reik worden een aantal verplichte scholingen aangeboden. Het gaat dan om scholing met betrekking tot inhoudelijke thema’s als medicatieveiligheid, agressie, middelengebruik en methodieken die binnen Reik worden gebruikt.

Daarnaast vinden er scholingen plaats op het gebied van Arbo/ BHV.

Hieronder een overzicht van de gevolgde scholingen bij Kennr:

In 2019 is voornamelijk geschoold op de volgende categorieën:

  • Gezond en veilig werken (179 scholingen). Dit zijn scholingen op het gebied van bedrijfshulpverlening, infectiepreventie, en omgaan met agressie.
  • Registreren en digitale vaardigheden (74 scholingen). Dit zijn scholingen gericht op werken in Jouw Omgeving en veilig omgaan met vertrouwelijke informatie.
  • Begeleiding, verzorging, verpleging (32 scholingen). Deze zijn gericht op medicatieveiligheid
  • De categorie overig (102 scholingen) bevat scholingen op het gebied van EIGEN en het online introductieprogramma.