Verzuim

We sturen zowel preventief als curatief op duurzame inzetbaarheid.

Met 6,53% is het verzuim van Reik in 2019 hoger dan dat van de branche(=6,38%.).

Ten opzichte van vorig jaar is er sprake van een daling (2018= 6.8%). Reik heeft een meldingsfrequentie onder het landelijk gemiddelde van de branche. 

De verzuimtrend van Reik buigt voorzichtig om in de goede richting. De grip op verzuim zet door gezien de daling van het aantal meldingen. Het blijft belangrijk de focus te houden op signalen van disbalans en het passender maken van de match tussen de belastbaarheid van de werknemer en de belasting in werk.

Helaas is het verzuim in het laatste kwartaal van 2019 gestegen. Dit is te wijten aan diverse oorzaken waaronder cultuurverandering door andere sturing, combinatie privé-werk. 

In het werkoverleg met de leidinggevenden is verzuim onderwerp van gesprek. Er worden acties uitgezet op medewerkerniveau.