Tevredenheid van medewerkers meten

Tweejaarlijks meten wij de tevredenheid van onze medewerkers.

In 2018 is er een onderzoek uitgevoerd. De resultaten uit dat onderzoek zijn besproken in diverse teamoverleggen door de leidinggevenden zijn de verbeterpunten op teamniveau opgepakt. 
Dit onderzoek heeft in 2019 niet plaatsgevonden.

In 2019 is een evaluatie onder medewerkers uitgevoerd over het roosterpakket (INTUS). Het doel hiervan was o.a.om te toetsen of het proces van roosteren voldoende wordt ondersteund door het systeem, waardoor zelfregie van medewerkers mogelijk is en de tevredenheid van de medewerkers hierover.

De uitkomsten zijn dat de meeste medewerkers van Reik zelfregie ervaren bij het roosteren. Men is over het algemeen tevreden over het systeem dat gebruikt wordt, de ondersteuning en de invloed die men heeft op het rooster.