Bezig met laden
Cliëntervaringen

Dit vinden cliënten en verwanten

Lees verder

Meten van tevredenheid


Reik meet 2-jaarlijks met de C-toets OBC (Orthopedagogische Behandelcentra) de tevredenheid van cliënten. De C-toets maakt deel uit van de waaier van de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) In 2018 is door Reik een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder cliënten en wettelijk vertegenwoordigers. Het onderzoek heeft als doel inzicht te krijgen in sterke punten en verbeterpunten in de zorg.

C-toets.

Er is in 2019 geen C-toets uitgevoerd.

In 2018 is vanuit de C-toets naar voren gekomen dat er verbeterpunten zijn op het gebied van communicatie, het nakomen van afspraken en de bekendheid van de vertrouwenspersoon. Omdat deze onderwerpen wel een voldoende beoordeling kregen is hier geen apart verbeterplan voor gemaakt.

Effectmeting en tevredenheid in Jouw Omgeving

Vanaf december 2019 meten we de resultaten van de hulp die Reik aan jeugdigen biedt. We meten die met de GAS-score (Goal Attainment Scaling). Dit is een methode waarmee je kunt zien of de hulp effect heeft. We gebruiken dit nu om te rapporteren aan de financier, maar willen dit in 2020 ook gebruiken als informatie om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Daarnaast vragen we de jeugdige cliënten om een rapportcijfer te geven over de hulp. Hiervoor is in Jouw Omgeving een formulier gemaakt. De cliënt kan zo vaak hij wil een cijfer geven, zodat de medewerkers sneller kunnen inspelen op ontevredenheid en hier verbeteracties op inzetten.

Meriant delen.