Bezig met laden

Voorwoord

Voor u ligt het kwaliteitsverslag van Reik over het jaar 2019. 

Voor Reik is dit een bewogen jaar geweest. Er heeft een directiewisseling plaatsgevonden en er is veel gebeurd in de in- en externe omgeving. Financieel zijn er zorgen over Reik en ook moet de kwaliteit en veiligheid van zorg beter.

We zien dat de cliënten die bij Reik komen, steeds complexere vragen hebben. Door de externe omgeving worden er bovendien andere eisen gesteld aan het werk wat we doen. In 2020 wordt een situatieanalyse gemaakt van Reik op basis waarvan strategische keuzes gemaakt worden. De Raad van Bestuur wil in 2020 een besluit nemen over de strategische koers van Reik.  

Er gaat ook heel veel goed bij Reik. Onze medewerkers zijn enorm betrokken en gedreven. Zij hebben passie voor de doelgroep en willen het beste voor de cliënt. Ook zijn we blij met de onderlinge samenwerking binnen teams. 

Samen doen wat wél kan!

Bettie Ubels,

Directeur Reik

Meriant delen.