Bezig met laden
Onze kwaliteit van zorg

Daar werken wij iedere dag aan

Lees verder


Wij werken aan de kwaliteit van zorg door informatie te verzamelen en te verbeteren als dat nodig is. We doen dit op verschillende manieren. Naast de dagelijkse contacten, gaan we twee keer per jaar in gesprek met de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger tijdens de bespreking van het persoonlijk plan. Ook doen we onderzoek en gaan we met elkaar in gesprek: op locaties, maar ook op organisatieniveau.

Verbeteren van de zorgkwaliteit

Verzamelen van informatie

Om te kunnen meten hoe onder andere de kwaliteit van onze zorg wordt ervaren, verzamelen wij gegevens. Onze aandacht richt zich op:

Rapporten en meldingen Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

  • Meldingen IGJ

    Reik registreert incidenten om haar zorg te verbeteren. Als een incident ernstige gevolgen heeft en vermoedelijk veroorzaakt is door een gebrek aan kwaliteit van zorg, spreek je van calamiteit. Zorgorganisaties zijn verplicht calamiteiten te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

    In december 2019 is er één melding gedaan bij de Inspectie. Deze melding is intern onderzocht. Het onderzoek wees uit dat er een aantal verbeterpunten zijn die opgepakt moeten worden. Dit krijgt in 2020 vervolg.

Meriant delen.