Bezig met laden

Ons team

Lees verder


Reik verleent zorg op een aantal locaties en ambulant, bij de cliënten thuis. Op de locaties zijn pedagogisch medewerkers werkzaam. Zij geven onder begeleiding van gedragskundigen vorm aan de behandeling en begeleiding van de cliënten. De gezinsbehandelaren en -begeleiders werken bij de cliënten thuis. Ook heeft Reik therapeuten in dienst.

Kleinschalige teams die een vaste groep cliënten ondersteunen

Gezondheid

We sturen op duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers.

Deskundigheid

Onze medewerkers zijn de basis van onze hulpverlening. Daarom blijven we investeren in kennis en kunde van onze medewerkers. Speerpunt hierbij is dat medewerkers zelf de regie nemen voor hun ontwikkeling, werk en vakbekwaamheid.

 

Meriant delen.